Vvs-marketing.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv vvsmarketing.se i stedet.

Informasjon om VVS

VVS står for varme, ventilasjon -og sanitær. Det handler derfor om ting man trenger til huset. Alle hus har behov for å kunne varme opp huset, ha mulighet til å ventilere luft og ha sanitære forhold som tilfører rent vann og fjerner urent vann Det er som regel rørleggere som arbeider med VVS, men det er ingeniørene som planlegger hvordan systemene skal legges opp.

Finn ut mer om VVS.

Hva omfatter varme

Ofte hører vi om denne yrkesgruppen når det skal vedlikeholdes og repareres noe i huset. Men de kan også utføre arbeid som oppgraderer anlegget. Når det gjelder varme-arbeid, kan det være å hindre diffusjon eller fukt inn til rom. Dette kan handle om isolasjon i vegger og tak. Kondensatorer som må vedlikeholdes.

Hva omfatter ventilasjon

Alle hus har ventilasjon. Det kan hende huset mangler en god vifte, eller at den er defekt. Dette kan fikses ved å skifte eller rengjøre filter. Av og til må man lage ny ventilasjon, slik at man får byttet ut lufta og hentet inn nytt. Ventilasjon skal gi utlufting på loft for å hindre kondens som avgir varme.

Hva omfatter sanitær

Sanitær er alle rørene som går inn til huset og som drenerer vann utenfor huset. Er en takrenne ødelagt kan arbeideren fikse dette. Det skal være inntak for rent vann og uttak for urent vann, såkalt svart vann. Det skal være sluk i våtrom og det kan være mulig å flytte toalett eller sette opp nytt vaskerom. Rør kan gå i stykker og må skiftes etter en tid. Levetiden skal likevel være over 50 år.